ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

H εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.
Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας https://www.germanospreorder.gr/samsung_galaxy_a80 (εφεξής η Ιστοσελίδα ή το Microsite).


1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής ΓΕΡΜΑΝΟΣ) με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) με τηλέφωνο 8001140000 από σταθερό ή 2108006000 από κινητό, 07:00-22:00, 7 ημέρες την εβδομάδα.


2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωσή σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customer_care@germanos.gr ή fax στο 2106218913 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23o χλ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει ορίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer).


3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραγγελία της νέας συσκευής , δεν απαιτείται εγγραφή στο www.germanos.gr , παρά μόνο εγγραφή στα συγκεκριμένα πεδία της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα (browsing) δεν απαιτείται εγγραφή. Σε περίπτωση που εγγραφείτε στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός κινητού) με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την συσκευή κινητής τηλεφωνίας SAMSUNG GALAXY A80.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Germanos, εφόσον έχετε κάνει τη σχετική αποδοχή κατά την αποστολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατηρούνται έως και τις 17/7/2018, ημερομηνία κατά την οποία θα αποσταλεί σε όσους το επέλεξαν ενημερωτικό email (newsletter) με πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Εφόσον έχετε αποδεχτεί να λαμβάνεται ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της Germanos, το e-mail σας θα διατηρηθεί για την αποστολή newsletter.


5. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.


6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και την βελτίωση της Ιστοσελίδας, καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω αυτής και των microsites. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρίες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την αποστολή newsletter και τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δηλαδή συνεργάτες της, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, οι Εταιρίες δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.


7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστης του microsite σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για:

 • Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 • Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).


8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδρομητή (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).